Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 •  

   

  Stavebné povolenie

  Dostavte sa osobne na Obecný úrad v RASLAVICIACH, kde Vám po splnení všetkých podmienok vydáme doporučenie na vydanie stavebného povolenia.

  Drobná stavba

  Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostriedie, a to:
  a) prízemné stavby, so zastavanou plochou max. 25 m2 a výškou max. 5 m
  b) podzemné stavby, so zastavanou plochou max. 25 m2 a hĺbkou max. 3 m

  S účinnosťou od 1.8.2000 sa za drobné stavby považujú aj prípojky stavieb na verejné rozvodné siete (plynové, elektrické, vodovodné ) a kanalizáciu. K ohláseniu týchto drobných stavieb žiadateľ okrem vyššie uvedených náležitostí predkladá aj dvojmo projektovú dokumentáciu vypracovanú oprávnenou osobou.
  Vydanie záväzného stanoviska obce podľa ustanovení zákona o obecnom zriadení aj v iných ako stavebných činnostiach: žiadateľ predloží žiadosť s identifikáciou vlastnou a predmetu žiadosti s písomnými dokladmi, o ktorých informácie podáva a záväzné stanovisko vydáva podateľňa. Vydanie stanoviska nepodlieha správnemu poplatku.

  www.e-obce.sk/obec/raslavice/docs.html