Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 • ZUŠ Raslavice.

  Základná umelecká škola v Raslaviciach vznikla 1.septembra 2004 a k tomuto dátumu Ministerstvo školstva SR zaradilo školu do siete škôl a školských zariadení MŠ SR. Zriaďovateľom školy je Obec Raslavice.

  Škola je plne organizovaná a svoju pôsobnosť vyvíja vo všetkých štyroch umeleckých odboroch – hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom. Pôsobnosť školy je rozšírená aj o pobočku v Tulčíku a Bartošovciach. V súčasnosti má škola 237 žiakov (vrátane pobočiek) a 25 zamestnancov.

  Poslaním a cieľom školy je vyhľadávať a rozvíjať talenty, poskytovať základné umelecké vzdelanie pre deti, mládež i dospelých, rozvíjať ich estetické cítenie, tvorivé schopnosti a dispozície, ale aj poskytovať možnosti pre umelecké vzdelanie dospelých a všetkých záujemcov o umenie a prostredníctvom neho zveľaďovať a skvalitňovať život jednotlivcov, obce a regiónu.

  Pre atmosféru na našej škole je typický láskavý a pozorný prístup kvalitných pedagógov so špeciálnou odbornosťou.

  Folklórne tradície obce Raslavice a bohatstvo Šariša uchovávame výchovou ďalších nositeľov týchto hodnôt našich predkov. Rozvoj ich cítenia, umeleckých zručností a návykov sú pre nás cieľom, prostredníctvom ktorého prezentujeme našu činnosť a obec na verejnosti a v širšom spoločenskom živote.

  Možnosti štúdia:

  » hudobný odbor
  » tanečný odbor
  » výtvarný odbor
  » literárno-dramatický odbor

  V hudobnom odbore sa vyučuje hra na klavír, husle, kontrabas, akordeón, keyboard, zobcovú flautu.

  V tanečnom odbore sa vyučujú ľudové, moderné a spoločenské tance.

  Vo výtvarnom odbore sa vyučuje kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti a modelovanie.

  Literárno-dramatický odbor obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, hru s bábkou a písané slovo.

  Pri škole účinkuje žiacka ľudová hudba a detský folklórny tanečný súbor Raslavičanik. Oba súbory si počínajú úspešne a získali už niekoľko ocenení. Obec Raslavice má živé folkórne tradície, na ktorých ZUŠ nadväzuje.

  Riaditeľom ZUŠ v Raslaviciach je Mgr.art. Martin Franek. Na škole pôsobí na plný alebo čiastočný úväzok 20 pedagógov.

  kontakt: 054/4792 311