Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 • Vyhlásenie o prístupnosti

  Návštevníci stránky www.raslavice.sk, nachádzate sa na oficiálnej webovej stránke obce Raslavice. Toto webové sídlo - www.raslavice.sk - vlastní a spravuje Obec Raslavice. 
  Stránka bola spustená do prevádzky v roku 2006 , v máji 2009 bol tejto stránke daný nový dizajn, od februára 2012 sa v čo najväčšej miere snažíme o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.
  Niektoré časti podstránok, ktoré boli pridané do mája 2009 , nemusia úplne spĺňať najnovšie kritéria platnej legislatívy. Ich prerobenie si vyžaduje čas, vzhľadom na bohatý obsah webového sídla Raslavice. Ospravedlňujeme sa dotknutým občanom za problémy pri prezeraní starších stránok. V prípade potreby neváhajte kontaktovať správcu webového sídla na adrese: webmaster@raslavice.sk

  Správca a vlastník obsahu


  Obec Raslavice
  Hlavná 154
  086 41 Raslavice
  IČO: 00322521
  DIČ: 2020624606
  Číslo účtu: 1921522/0200

  Mailové kontakty

  Všeobecné informácie: info@raslavice.sk
  Podateľňa: podatelna@raslavice.sk
  Starosta: starosta@raslavice.sk, marek.rakos@raslavice.sk
  Informácie o napĺňaní webového sídla: webmaster@raslavice.sk


 • Pracovníci obecného úradu
  Ing. Peter Paľa
  – prednosta obce: peter.pala@raslavice.sk,
  Milena Konturová – úsek mzdového účtovníctva ,opatrovateľskej služby a spisovej agendy: milena.konturova@raslavice.sk
  Helena Novaková -Úsek daní a poplatkov : helena.novakova@raslavice.sk
  Bc.Jana Ševcovová – koordinátor KSP: jana.sevcovova@raslavice.sk
  Mária Birošová –pracovník KSP: maria.birosova@raslavice.sk
  Mgr. Mária Ščešňaková - Matrika a úsek evidencie obyvateľov, vysporadúvanie majetku,pokladňa : maria.scesnakova@raslavice.sk
  Eva Markušová -úsek stavebníctva, životného prostredia, školstva: eva.markusova@raslavice.sk
  Emília  Maniková –Úsek účtovníctva a rozpočtu: emilia.manikova@raslavice.sk
  Anna Tomašková   -knižnica : kniznica@raslavice.sk
  Ľubica Matijová- koordinátor MOS: lubica.matijova@raslavice.sk
  Ing. Peter Marcin - hlavný kontrolór obce: peter.marcin@raslavice.sk
  Ing. Jana Chovancová- úsek daní a poplatkov, fakturácie: jana.chovancova@raslavice.sk 


 • Technický prevádzkovateľ

  EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.
  Július Dlugolinský, Garbiarska 3
  06401 Stará Ľubovňa  
  support@exohosting.sk

  Správca obsahu webového sídla
  Markušová Eva 
  webmaster@raslavice.sk

   

   


   

 •  


 • Partnerské obce • Vyhľadávač

   Google
 • Odkazy