Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  • Rok - realizácia projektu

   Účel pomoci – názov projektu

   Poskytovateľ

   Suma v EUR

   2014

   Zberný dvor v obci Raslavice

   MŽP + vlastné zdroje

   495 784,82

   2013-2014

   Projekt spolupráce s partnerskou gminou Korzenna – „Kultúra blízka a ... ďaleká?“-slovensko-poľské etnografické podujatia”

   ERDF

   49 973,00

   2014

   Rekonštrukcia multifunkčného centra

   Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR + vlastné zdroje

   157 999,20

   2013

   Rozvoj potenciálu cestovného ruchu v obci Raslavice a Mikroregióne Sekčov – Topľa

   Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR + vlastné zdroje

   190 576,-

   2012 -2015

   NP- Terénna socialna práca

   ESF

    

   2012

   Raslavice - Tvorivá obec

   Úrad vlády SR+ vlastné zdroje

   2 106,-

   2012

   Rekonštrukcia Zdravotného strediska

   Ministerstvo zdravotníctva

   261 224,63

   2011

   Protipovodňové opatrenia

   Úrad vlády SR

   30 000 ,-

   2011

   Raslavický umelci

   Úrad vlády SR

   1 900,-

   2012 - 2014

   Cezhraničná spolupráca HUSKROUA ENPI s názvom „Ľudia ľuďom – efektívna spolupráca založená na láske k folklóru“

   ENPI CBC Programme + vlastné zdroje  

   260 698,-

   2011

   Sunshine - Program vzdelávania pre osoby z marginalizovaných rómskych komunít v regióne Sekčov – Topľa

   FSR (ESF)

   114 504,53

   2011

   Revitalizácia obecnej zóny

   Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR + vlastné zdroje

   548 207,-

   2011-2013

   ČOV a kanalizácia

   Ministerstvo ŽP SR + Vlastné zdroje 

   3 733 191,79

   2010

   SUNSHINE – program vzdelávania pre osoby z marginalizovaných romských komunít

   Európsky sociálny fond, Fond sociálneho rozvoja

   141 444,-

   2006 -2010

   Obecná  káblovka a internet

   Vlastné zdroje

   328 650,-

   2010

   Cintorín Vyšné a Nižné  Raslavice –  vstupné brány

   Vlastné zdroje

   3 000,-

   2010

   Viacúčelové ihrisko

   Úrad vlády SR + Vlastné zdroje

   74 083,-

   2010

   Projekt stavby Zariadenie pre seniorov

   Vlastné zdroje

   33 173,-

   2010

   Rekonštrukcia strechy DK a nadstavby nad šatňami

   Vlastné zdroje

   105 823,-

   2009

   Rekonštrukcia  budovy MŠ

   Vlastné zdroje

   6 700,-

   2009

   Ul. Ku Hati – vodovod, plynovod

   Vlastné zdroje

   25 500,-

   2009-2010

   Rekonštrukcia hospodárského pavilónu ZŠ – strecha a nadstavba

   MŠ SR

   70 000,-

   2008

   Prestavba vchodu Obecnej knižnice Raslavice

   Program obnovy dediny, SAŽP

   6306,84,-

   2008

   ČOV a kanalizácia

   Environmentálny fond

   99581,76,-

   2008 - 2010

   Rekonštrukcia ZŠ Raslavice

   Regionálny operačný program – Ministerstvo výstavby SR

   1 208 067,-

   2008

   Výmena  okien v Dome kultúry –tanečná  sála

   Úrad  vlády SR + vlastné zdroje

   12 780,-

   2008

   Rekonštrukcia  budovy Ocú

   Vlastné zdroje

   248 950,-

   2007

   39. ročník ŠSPaT v Raslaviciach

   Ministerstvo kultúry SR

   3087,03,-

   2007

   Obnova knižničného fondu v strediskovej knižnici obce Raslavice

   Ministerstvo kultúry SR

   995,82,-

   2007

   Rekonštrukcia striech školských pavilónov - III. a IV. pavilónu

   MŠ SR

   119 498,11,-

   2007

   ČOV a kanalizácia

   Environmentálny fond

   136 095,07,-

   2006

   Chodník a kanalizačná stoka v rómskej osade II. etapa

   FSR

   9 958,-

   2006

   38. ročník ŠSPaT v Raslaviciach

   Ministerstvo kultúry SR

   1659,70,-

   2006

   Rekonštrukcia  futbalovej tribúny

   Prešovský samosprávny kraj

   4979,09,-

   2006

   Cezhraničná spolupráca=Spoločná zodpovednosť

   Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

   118 744,55 ,-

  • RPA - OZ Modrý motýľ
  • Cezhraničná spolupráca = spoločná zodpovednosť - nové formy vzdelávania - cezhraničná virtuálna univerzita pre vidiek“ (Program Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIA PL – SR)

   

   

 •  Meniny na web

 • Partnerské obce • Vyhľadávač

   Google
 • Odkazy