Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

    • Viacúčelové športové ihrisko - zmeny platné od 1.7.2011
     valentin

     Oznamujeme občanom zmenu správcu a cenník prenájmu viacúčelového ihriska Raslavice.


     43.ročník ŠSPaT a 750. výročie prvej písomnej zmienky obce Raslavice
     valentin

     Obec Raslavice si v tomto roku pripomenie 750.výročie prvej písomnej zmienky o obci. V dňoch 24.6- 26.6.2011 sa budú konať oslavy 750. výročia, ktoré budú spojené s tradičnými ŠSPaT, na ktoré Vás srdečne pozývame. Hosť sobotňajšieho večera 8-členný orchester Cigánski diabli (Gypsy Devils) amfiteáter 21:00 hod.Sponzorské príspevky, výzdoba okien, tlačová správa,


     Básne k 750. výročiu prvej písomnej zmienky obce Raslavice

     Básne k 750. výročiu prvej písomnej zmienky obce Raslavice - Radosť dívať sa na tú obec, Raslavice moja obec a Raslavice v minulosti.


     750. výročie prvej písomnej zmienky obce Raslavice - tričko s potlačou výročia obce
     valentin

     Záujemcovia o tričko s potlačou výročia obce v cene 4 eura /ks  nahláste svoj záujem na obecnom úrade u p. Markušovej alebo emailom na obec@raslavice.sk do 30.6.2011. Zároveň  uveďte požadovanú veľkosť.


     Verejný absolventský koncert
     valentin

     ZUŠ Raslavice Vás pozýva na " Verejný absolventský koncert a výstavu absolventských prác" dňa 16.6.2011 o 16:30 hod. v Dome kultúry v Raslaviciach.


     Zasadnutie  obecného zastupiteľstva

     Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  17 .06.2011 /piatok/  o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach. Program: l. Záverečný účet obce za rok 2010,2.Správa audítora,3.Projekt Zberný dvor – zmluva na spracovanie žiadosti o NFP, zmluva o poskytnutí služieb – externý manažment, 4 VZN o výške poplatkov v školských zariadeniach, 5 VZN o opatrovateľskej službe,6. VZN o Nakladaní s odpadmi a poplatkoch za komunálny odpad, 7. Zmluva o prevádzkovaní KDS, 8.Rôzne


     Prijímacie skúšky
     valentin

     ZUŠ Raslavice Vás pozýva na prijímacie skúšky dňa 7.- 8. júna 2011 od 13:00 - 17:30 hod. v priestoroch ZUŠ.


     Zákaz vypúšťania odpadových vôd.

     Oznamujeme občanom , že podľa vodného zákona č. 364/2004 Z.z.§36 ods.12  t.j.  vypúšťať čistiarenský kal a obsah žúmp do povrchových vôd a do podzemných vôd je zakázané. S čistiarenským kalom treba nakladať tak, aby sa minimalizovali nepriaznivé vplyvy na životné prostredie. Ten kto sa takého priestupku dopustí, znečistí alebo ohrozí povrchové alebo pozemné vody  hrozí mu priestupok podľa  §77 ods.1 písm.j) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/190 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

   

   

 • Strana 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Meniny na web

 • Partnerské obce • Vyhľadávač

   Google
 • Odkazy