Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

   • Prezentácia knihy Sila statočného života – Irenkina mladosť

    Pozývame Vás na prezentáciu knihy "Sila statočného života – Irenkina mladosť", kde sa spomínajú ľudské osudy obyvateľov Bardejova, Raslavíc a Bartošoviec pred, počas a po 2. Svetovej vojne. Autorkou knihy je pani  Camilla Labas žijúca v Rakúsku. Kniha už mala svoju prezentáciu v Bardejove, v novinách aj v televízii. V Raslaviciach sa prezentácia uskutoční v piatok 08.11.2013 .o 19: 00 hod. v salóniku Domu kultúry.


    V dňoch 12.-13. Októbra 2013 sa v Habovke, v okrese Dolný Kubín konala celoštátna súťažná prehliadka hudobného folklóru „Vidiečanova Habovka 2013. Stretlo sa tam do 250 ľudových muzikantov a spevákov z celého Slovenska, ktorí súťažili v kategóriach ľudové hudby a hudobné zoskupenia, spevácke skupiny, sólisti-speváci a sólisti-inštrumentalisti, medzi nimi aj naša folklórna skupina Raslavičan a to mužská spevácka skupina a ľudová hudba Stanislava Baláža. Dva z piatich titulov Laureát celoštátnej súťaže putovali do Raslavíc. V kategórii ľudových hudieb a hudobných zoskupení sa laureátom súťaže stala Ľudová hudba Stanislava Baláža a v kategórii speváckych skupín mužská spevácka skupina folklórnej skupiny Raslavičan. V mene starostu obce im k dvojnásobnému úspechu srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej obce a prešovského kraja.


    Zasadnutie obecného zastupiteľstva

    Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 18.10.2013 /piatok/  o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach. Program: 1.VZN – schválenie zmien a doplnkov ÚPN obce  201., 2. VZN  - Prevádzkové poriadky pohrebísk. 3. Správa nezávislého audítora k overeniu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012. 4. Odpredaj obecných pozemkov v lokalite „rómska osada“, parcely CKN  319, 323, 327, 329, 331, 337, 341, 845/38, 845/41, k.ú. Nižné Raslavice (po vysporiadaní podielového spoluvlastníctva). 5. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2013. 6.Rôzne


    Výmena preukazov " Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím“

    Preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej „preukaz ŤZP“) a preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (ďalej „preukaz ŤZP/S“) vydané podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 platia len do 31. decembra 2013 aj v prípade, že je na preukaze uvedená doba platnosti: „Bez časového obmedzenia“. Preukazy sa vymieňajú od 01.01.2009, teda od účinnosti zákona č.447/2008 Z. z.  o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výmena preukazov ŤZP a preukazov ŤZP/S prebieha na oddelení posudkových činností  Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny , Dlhý rad 17, Bardejov, 2. podlažie na počkanie a bezplatne. K výmene je potrebné predložiť preukaz ŤZP alebo preukaz ŤZP/S, identifikačný preukaz a fotografiu veľkosti 3x4 cm.


    Záver folklórneho leta - pozor, zmeny!

    Vážení občania, Obec Raslavice organizuje v dňoch 21. a 22. septembra 2013 kultúrne podujatie – Záver folklórneho leta, na ktoré Vás všetkých srdečne pozývame. Podujatie začne v sobotu – 21. septembra o 14.00 hod. v areáli prírodného amfiteátra, kde môžete ochutnať tradičné raslavické jedlá a zabíjačkové špeciality, pozrieť si práce a výrobky ľudových umelcov z Raslavíc a gminy Korženna z Poľska a zúčastniť sa školy tanca pod vedením členov FS Raslavičan.Samotná zabíjačka začína o 6.00 hod. u p. Mika, ul. Ku amfiteátru.Kultúrny program v divadelnej sále domu kultúry sa posúva na 18.00 hodinu. V programe vystúpi detský folklórny  súbor Raslavičanik, DFSk Raslavičan a hosťom večera bude FS Lipničane z Poľska. Vstupné je 1,- €. V nedeľu 22. septembra o 19.00 hodine sa v divadelnej sále DK uskutoční koncert ľudovej hudby Kandráčovci, vstupenky sú vypredané.

   

   

 • Strana 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Meniny na web

 • Partnerské obce • Vyhľadávač

   Google
 • Odkazy