Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

   Poďakovanie starostu obce

   Vážení občania, ďakujem za Vašu dôveru a podporu v komunálnych voľbách. Verím, že volebné obdobie, ktoré je pred nami, využijeme na ďalší rozvoj obce v prospech našich obyvateľov. Ing.Anton Lamanec, starosta obce


   Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010

   Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Raslavice


   Rekonštrukcia zdravotného strediska
   valentin

   Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán  pre Operačný program  Zdravotníctvo  schválilo  žiadosť Obce Raslavice o nenávratný finančný príspevok „Rekonštrukcia zdravotného strediska v Raslaviciach“  vo výške 387 499,13 EUR.


   Raslavice – história a kultúra obce - poďakovanie
   valentin

   Vyslovujem úprimné poďakovanie všetkým kolegom, priateľom a známym za poskytnutú pomoc pri príprave a vydaní publikácie o obci: Raslavice – história a kultúra obce.
   Financovanie tohto diela zabezpečilo OZ ŽIVOT JE ŠANCA v spolupráci s obcou. Osobitne ďakujem všetkým, ktorí finančne podporili vydanie tejto knihy:... čítaj


   Talkšou bez kravát – odvysielanie záznamu

   Vážení občania, na požiadanie spoluorganizátora akcie „Talkšou bez kravát“, Obecnej rady mládeže v Raslaviciach, obec prisľúbila odvysielanie záznamu z uvedeného diskusného fóra na infokanáli obce. Keďže jeden z pozvaných kandidátov na starostu obce sa tohto diskusného fóra nezúčastnil, na odporúčanie právnika odvysielame tento záznam až po komunálnych voľbách. Ďakujeme za pochopenie.


   • Raslavice = spoločnými silami k lepšej zamestnateľnosti

    Spolupráca obce a OZ Život je šanca
    OZ „Život je šanca“ realizuje projekt  Raslavice = spoločnými silami k lepšej zamestnateľnosti”. V rámci projektu sa realizujú vzdelávacie  praktické kurzy  zamerané na  získanie stavebných zručností, remeselných zručností, pre ženy sú to kurzy  pre povolanie kaderníčky, opatrovateľky a krajčírky...čítaj


    V RASLAVICIACH NA „VALALE“ JAHODA
    Lokálna stratégia komplexného prístupu

    Obec si osvojila cieľ horizontálnej priority MRK a zapojila sa do tzv. komplexného  prístupu, ktorý  spája niekoľko aktivít, resp. projektov do celkovej stratégie rozvoja obce tak, aby ich realizácia na seba nadväzovala a prispievala k dlhodobému rozvoju marginalizovanej rómskej komunity v danej lokalite. Dôraz je kladený na vzájomnú previazanosť aktivít a na aktívnu participáciu miestnej komunity pri realizácii projektu. Schválena LSKxP,  Ciele projektových zámerov LSKxP.

  •  

   

   

 • Strana 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Meniny na web

 • Partnerské obce • Vyhľadávač

   Google
 • Odkazy