Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

  • Koncert Ľubomíra Vigára
   valentin

   Obec Raslavice Vás pozýva na koncert Ľubomíra Virága, ktorého určite poznáte z vysielania televízie SENZI. Koncert sa uskutoční 16.11.2016 o 17:00 v divadelnej sále Domu kultúry v Raslaviciach. Vstupné je 5 €. Predpredaj vstupeniek – na Obecnom úrade Raslavice.


   Dorota 85. výročie FSK Raslavičan
   valentin

   Pozývame Vás na Slávnostný program pri príležitosti 85. výročia vzniku FSk Raslavičan z Raslavíc. Predpremiéra: 25. novembra 2016 o 19:00 – KD Raslavice, Premiéra: 26. novembra 2016 o 18:00 – KD Raslavice.


   Pozvánka na zasadnutie OZ
    

   Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 21.10.2016 /piatok/  o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach. Program: 1. Čerpanie rozpočtu obce na rok 2016, 2. Úprava rozpočtu obce na rok 2016, 3. Smernica obce Raslavice o verejnom obstarávaní, 4. VZN obce Raslavice o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia, 5. Smernica o nakladaní s majetkom v Základnej škole, 6. Krúžková činnosť v Materskej škole, 7.Zmena odborne spôsobilej osoby na prevádzkovanie ČOV, 8. Doplnenie verejného osvetlenia, 9.Rôzne


   Územný plán Prešovského samosprávneho kraja - Správa o hodnotení strategického dokumentu
    

   Správa o hodnotení strategického dokumentu Prešovského samosprávneho kraja


   Oznámenie o strategickom dokumente
    

   Oznámenie o strategickom dokumente "Program rozvoja hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Demjata na roky 2015-2023".


   DFS Raslavičanik prezentoval tradičnú slovenskú kultúru v zahraničí
   valentin

   DFS Raslavičanik prezentoval tradičnú slovenskú kultúru v zahraničí v rámci Medzinárodného svetového detského festivalu vo Viveire (Španielsko)


   Návrh - VZN obce Raslavice č. 4/2016 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
    

   Návrh - VZN obce Raslavice č. 4/2016 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia


   Výberové konanie
    

   Obec Raslavice vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov V Ý B E R O V É     K O N A N I E na funkciu riaditeľa Základnej umeleckej školy v Raslaviciach, Toplianska 144, Raslavice s predpokladaným termínom nástupu 1.12.2016.

   

 • Strana 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Meniny na web

 • Partnerské obce • Vyhľadávač

   Google
 • Odkazy