Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

  • Oznámenie

   Oznámenie o zámere Obce Raslavice predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa - 1/4 vlastníckeho podielu obce Raslavice na parcele CKN 337, k-ú. Vyšné Raslavice, vedeného na LV č. 913.

   Oznámenie o zámere Obce Raslavice predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa - vlastníckeho podielu obce Raslavice na novovytvorenej parcele CKN 654/1, 654/2, 656/5 k-ú. Vyšné Raslavice, vytvorenej geometrickým plánom č. 37119192-59/2016.


   Verejná nahrávka relácie - Zahrajte mi túto!
   pdf Rádio Regína Vás pozýva na verejnú nahrávku relácie "Zahrajte mi túto!" dňa 8.2.2017 o 18:30 hod. do Domu kultúry, účinkujú FS Raslavičan, ĽH Stana Baláža, ĽH Muzikanci Raslavicke a FS Torička.

   Výzva

   Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove - vyzýva občanov - nezabúdaj, reflexný prvok Ti môže zachrániť život.....

   Popis: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS0wFt1Lf2mv2A3ncAID3UYoLigqcraDOlzMd7rstohLTRWKjzT                         


   Fašiangový ples
   pdf OFK SIM Raslavice Vás pozýva na "Fašiangový ples" dňa 4.2.2017 o 18:30 hod. do Domu kultúry v Raslaviciach. O skvelú zábavú sa postará hudobná skupina Lexel a spevácke trio Sabrosa,. Cena vstupenky 20 €. Vstupenky si môžete zakúpiť na Obecnom úrade, informácie 0919 298 899.

   1. Hasičský bál
   valentin

   Dobrovoľný hasičský zbor Raslavice Vás srdečne pozýva na 1. Hasičský bál , dňa 28.1.2017 do domu kultúry o 19:00 hod. Predpredaj vstupeniek: Penzión Raslavičan, Demo bar, cena vstupenky 18 €.


   Raslavické noviny
   pdf Od vydania štvrtého čísla ubehli mesiace a my sme tu s novými témami a udalosťami z našej obce. Snažili sme sa, aby boli príspevky tematicky rôznorodé, obsahovo nasýtené a vyvážené.

   Výtvarné vianočné tvorivé dielne a Vianoce Zajka Hrajka
   valentinvalentin

   ZUŠ Raslavice Vás pozýva na výtvarné vianočné tvorivé dielne, ktoré sa uskutočnia 21. decembra 2016 od 15:00 v priestoroch ZUŠ v Raslaviciach a 22. decembra 2016 Vás pozývame oddýchnuť pri vianočnom programe žiakov a pedagógov ZUŠ v Raslaviciach s názvom „VIANOCE ZAJKA HRAJKA“, ktorý sa uskutoční o 17:00 v Dome kultúry v Raslaviciach.

   

 • Strana 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Meniny na web

 • Partnerské obce • Vyhľadávač

   Google
 • Odkazy